LITERATURA


WYBIERZ TEMAT
Film   Fotografia   Sztuka   Muzyka   Instrumenty muzyczne
   Taniec   Malarstwo   Rzeźbiarstwo   Teatr   Literatura  
Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM, DOSTĘPNYM W FORMACIE PDF

Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
acrosticakrostych
allegoryalegoria
anthologyantologia
antithesisantyteza
aphorismaforyzm
assonanceasonans
authorautor
autobiographyautobiografia
balladballada
bibliographybibliografia
byronic herobohater bajroniczny
chapterrozdział
characterpostać
children's literatureliteratura dla dzieci
contenttreść
coverokładka
detective fictionpowieść kryminalna
diarydziennik
dramadramat
elegyelegia
epic poetryepika
epistolary novelpowieść epistolarna
essayesej
fairy talebajka
fictionfikcja
fictionalfikcyjny
figure of speechfigura retoryczna
flashbackretrospektywa
herobohater
heroinebohaterka
hexameterheksametr
historical novelpowieść historyczna
hyperbolehiperbola
iambjamb
idyllicidylliczny; sielankowy
incunableinkunabuł
ironyironia
legendlegenda
linewers
literary criticismkrytyka literacka
literaryliteracki
literary theoryteoria literatury
literatureliteratura
lyric poetryliryka
manuscriptrękopis
masculine rhymerym męski
metaphormetafora
metonymymetonimia
metremetrum
narrativenarracja
narrative poetrypoemat
narratornarrator
novelpowieść
novelistpowieściopisarz
novellanowela
nursery rhymerymowanka
odeoda
pamphletpamflet
personificationpersonifikacja; uosobienie
picaresque novelpowieść łotrzykowska
poem1. wiersz 2. poemat
poetrypoezja
prose poetryproza poetycka
proseproza
psychological novelpowieść psychologiczna
to publishwydać
publisherwydawca
to readczytać
readerczytelnik
rhetorical questionpytanie retoryczne
rhymerym
satiresatyra
satiricalsatyryczny
satiristsatyryk
short storyopowiadanie
sonnetsonet
surprise endingzaskakujące zakończenie
tragic herobohater tragiczny
tragicomedytragikomedia
trocheetrochej
unrhymednierymowany
verse1. wiersz 2. strofa; zwrotka
writerpisarz