ANTROPOLOGIA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
adaptationadaptacja
anthropologicalantropologiczny
anthropologistantropolog
anthropologyantropologia
civilizationcywilizacja
cultural heritagedziedzictwo kulturowe
cultural materialismmaterializm kulturowy
culturekultura
customszwyczaje
Darwin's theoryteoria Darwina
ethnographyetnografia
ethnologyetnologia
evolutionewolucja
evolutionaryewolucyjny
folk artsztuka ludowa
folk musicmuzyka ludowa
folklorefolklor
human ludzki
humansludzie
migrationmigracja
natural selectionselekcja naturalna
physical anthropologyantropologia fizyczna
post-materialismpostmaterializm
ritualrytuał; obrzęd
secularismsekularyzm
social anthropologyantropologia społeczna
survival of the fittestprzeżycie najsilniejszych
symbolsymbol
symbolic(ally)symboliczny
tabootabu
to symbolizesymbolizować
totemtotem