ARCHEOLOGIA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
archaeological contextkontekst archeologiczny
archaeological culturekultura archeologiczna
archaeological planplan archeologiczny
archaeological sitestanowisko archeologiczne
archaeological surveyprospekcja archeologiczna
archaeologistarcheolog
archaeologyarcheologia
area excavationwykopaliska szerokopłaszczyznowe
artefact; artifactartefakt
backfillzasypisko obiektów archeologicznych
biofact biofakt
cavejaskinia
cultural landscapekrajobraz kulturowy
earthen bankswały ziemne
ecofactekofakt
environmental archaeologyarcheologia środowiskowa
excavationwykopaliska
featureobiekt archeologiczny
fillswypełniska obiektów archeologicznych
hallstatt culturekultura halsztacka
Linear Pottery culturekultura ceramiki wstęgowej
lusatian culturekultura łużycka
occupation layerwarstwa osadnicza
postholedół posłupowy
processual archaeologyarcheologia procesualna
souterrain wareceramika podziemi
tumulus culturekultura mogiłowa
urnfield culturekultura pól popielnicowych