CHEMIA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
acidkwas
atomatom
atomic massmasa atomowa
atomic nucleusjądro atomowe
atomic numberliczba atomowa
atomic radiuspromień atomowy
basezasada
biochemistrybiochemia
chemical compoundzwiązek chemiczny
chemical processproces chemiczny
chemical reactionreakcja chemiczna
chemistchemik
chemistrychemia
covalent bondwiązanie kowalencyjne
crystallizationkrystalizacja
electrolyteelektrolit
elementpierwiastek
hydrocarbonwęglowodór
ionic bondwiązanie jonowe
isotopeizotop
liquidciecz
liquid crystalciekły kryształ
metalloidpółmetal
moleculecząsteczka; molekuła
neutronneutron
nitric acidkwas azotowy
noble gasgaz szlachetny
nuclidenuklid
organic chemistrychemia organiczna
oxidetlenek
oxidizing agentutleniacz
periodic tableukład okresowy
saltsól
solidciało stałe
solubilityrozpuszczalność
solutionroztwór
thermal conductivityprzewodność cieplna
transition metalmetal przejściowy
viscositylepkość