FILOZOFIA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
aestheticsestetyka
to analyseanalizować
analysisanaliza
argumentargument
beingbyt
body and mindciało i dusza
causalityprzyczynowość
cause and effectprzyczyna i skutek
to definedefiniować
definitiondefinicja
empiricalempiryczny
epistemologyepistemiologia
ethicsetyka
evilzło
experiencedoświadczenie
free willwolna wola
gnosisgnoza
gooddobro
hermeneuticshermeneutyka
ideamyśl; idea
mattermateria
metaphysicsmetafizyka
moral valueswartości moralne
noumenonrzecz sama w sobie
ontologyontologia
philosopherfilozof
philosophicalfilozoficzny
philosophical problemproblem filozoficzny
philosophizefilozofować
philosophyfilozofia
pragmatismpragmatyzm
rationalracjonalny
rationalismracjonalizm
scepticsceptyk
theoryteoria
to thinkmyśleć
thinkermyśliciel
thinkingmyślenie
time and spaceczas i przestrzeń
trueprawdziwy
truthprawda
to understandrozumieć