FIZYKAPoziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
accelerationprzyspieszenie
angular accelerationprzyspieszenie kątowe
angular velocityprędkość kątowa
atomatom
atomicatomowy
centrifugal forcesiła odśrodkowa
centripetal accelerationprzyspieszenie dośrodkowe
dynamicsdynamika
energyenergia
forcesiła
frame of referenceukład odniesienia
heatciepło
impulsepopęd
kinetic energyenergia kinetyczna
massmasa
mattermateria
momentumpęd
motionruch
net forcesiła wypadkowa
Newton's laws of motionzasady dynamiki Newtona
physicalfizykalny; dotyczący fizyki
physicistfizyk
physicsfizyka
potential energyenergia potencjalna
quantum mechanicsmechanika kwantowa
scalarskalar
second law of thermodynamicsdruga zasada termodynamiki
spacetimeczasoprzestrzeń
speedprędkość
speed of lightprędkość światła
staticsstatyka
theory of relativityteoria względności
third law of thermodynamicstrzecia zasada termodynamiki
convert heat into workzamienić ciepło na pracę
torquemoment siły
trajectorytor
vacuumpróżnia
vectorwektor
velocityprędkość
wavefala
workpraca