PSYCHOLOGIAPoziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
applied psychologypsychologia stosowana
behaviourzachowanie
cognitionprocesy poznawcze
cognitive psychologypsychologia poznawcza
cognitive sciencekognitywistyka
conditionwarunek
consciousnessświadomość
dreamsen
emotionemocja
instinctinstynkt
instrospectionintrospekcja
libidolibido
mindumysł
motivationmotywacja
nightmarekoszmar (nocny)
perceptionpostrzeganie; percepcja
personality disorderzaburzenie osobowości
personality psychologypsychologia osobowości
preconsciousprzedświadomość
psychepsychika
psychoanalysispsychoanaliza
psychologicalpsychologiczny
psychologistpsycholog
psychologypsychologia
psychotherapistpsychoterapeuta
stimulusbodziec
subconsciouspodświadomy
subconsciousnesspodświadomość
the process of thoughtprocesy poznawcze
thoughtmyślenie; poznanie
unconsciousnieświadomy