EKOLOGIA


WYBIERZ TEMAT
Ekologia   Krajobraz   Pogoda   Ptaki   Ssaki   Zwierzęta gospodarskie   Rośliny   Rolnictwo  
Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
acidkwas
acid rainkwaśny deszcz
ammoniaamoniak
asbestosazbest
bio-massbiomasa
chemicalschemikalia
chemistrychemia
chimneykomin
contaminatedskażony
contaminationskażenie
devastationdewastacja
dirtybrudny
dumphałda
dustpył
ecologicalekologiczny
ecological disasterkatastrofa ekologiczna
ecologistekolog
ecologyekologia
environmentśrodowisko
filterfiltr
forest destructionwycinanie lasów; niszczenie lasów
fuelpaliwo
garbageśmieci
gasgaz
global warmingglobalne ocieplenie
herbicideherbicyd
industryprzemysł
leadołów
mercuryrtęć
natureprzyroda
oilolej
ozone holedziura ozonowa
ozone layerwarstwa ozonowa
pestszkodnik
pesticidepestycyd
pipelinerurociąg
plasticplastik
poisontrucizna
poisonoustrujący
pollutedzanieczyszczony
pollutionzanieczyszczenie
protectedchroniony
protected areaobszar chroniony
radioactiveradioaktywny; promieniotwórczy
rain forestlas deszczowy; las tropikalny
sewageścieki
sewage systemkanalizacja
smokedym
soilgleba
solutionrozwiązanie
sootsadza
syntheticsztuczny
protectochraniać; chronić
saveratować
toxictoksyczny
treatment plantoczyszczalnia
wasteodpady