HISTORIA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
abdicationabdykacja
absolutismabsolutyzm
ancientstarożytny
antiquityantyk
barbarianbarbarzyńca
ByzantiumBizancjum
chroniclekronika
chronologychronologia
cold warzimna wojna
colonialkolonialny
colonizekolonizować
colonykolonia
Congress of ViennaKongres Wiedeński
conquerorzdobywca
conquestpodbój
contemporary historyhistoria współczesna
Counter-Reformationkontrreformacja
Duchy of WarsawKsięstwo Warszawskie
dynastydynastia
empireimperium
expansionekspansja
feudalismfeudalizm
First World Warpierwsza wojna światowa
Grand Duchy of LithuaniaWielkie Księstwo Litewskie
heritagedziedzictwo; spuścizna
historichistoryczny
history of Polandhistoria Polski
imperialismimperializm
Industrial Revolutionrewolucja przemysłowa
knightrycerz
legendlegenda
Marshall PlanPlan Marshalla
medievalśredniowieczny
Middle Agesśredniowiecze
partitionrozbiór
piracypiractwo
piratepirat
princeksiążę
princessksiężniczka
reformationreformacja
royalkrólewski
Second World Wardruga wojna światowa
slaveniewolnik
slaveryniewolnictwo
Soviet UnionZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Treaty of VersaillesTraktat Wersalski
tribalplemienny
tribeplemię
uprisingpowstanie