RELIGIA


Poziom rozszerzony
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
almightywszechmogący
altarołtarz
angelanioł
to anointnamaszczać
apocalypseapokalipsa
archangelarchanioł
archbishoparcybiskup
ascensionwniebowstąpienie
atheistateista
bishopbiskup
blasphemybluźnierstwo
blessedbłogosławiony
catechismkatechizm
celibacycelibat
christeningchrzest
Christianchrześcijanin
Christianitychrześcijaństwo
churchkościół
clergyduchowieństwo; kler
clergymanduchowny
to consecrateświęcić; poświęcić
to contemplatekontemplować
creatorstwórca
crosskrzyż
deathśmierć
deitybóstwo
denominationwyznanie
to desecratebezcześcić; zbezcześcić
devildiabeł
devoteewierny
devotionpobożność
dogmadogmat
dogmaticdogmatyczny
ecumenicalekumeniczny
emotional sermonemocjonalne kazanie
eternalwieczny
eternitywieczność
evangelicalewangelicki
evangelistkaznodzieja
to evangelizegłosić ewangelię
faithwiara
freedom of religionwolność wyznania
to go to massiść na mszę
GodBóg
goddessbogini
guardian angelanioł stróż
heavenniebo
hellpiekło
holyświęty
incarnationwcielenie
Islamislam
Islamicislamski
kosherkoszerny
life everlastingżycie pozagrobowe
massmsza
to meditatemedytować
miraclecud
missalmszał
monasteryklasztor
monkmnich; zakonnik
Muslimmuzułmanin
New TestamentNowy Testament
nunzakonnica
Old TestamentStary Testament
paradiseraj
parishparafia
parishionerparafianin
popepapież
praymodlić się
prayermodlitwa
prayer bookmodlitewnik
to preachgłosić; wygłaszać kazanie
preacherkaznodzieja
prelateprałat
prophecyproroctwo; przepowiednia
to prophesyprorokować; przepowiadać
prophetprorok
propheticproroczy
rabbirabin
religionreligia; wiara
religiousreligijny
sacramentsakrament
sacrilegiousświętokradczy
saintświęty
to say one's prayersmodlić się; pomodlić się
sectsekta
seminaryseminarium
sermonkazanie
shamanszaman
shrinemiejsce kultu
singrzech
souldusza
synagoguesynagoga
templeświątynia
Ten Commandmentsdziesięć przykazań
theologyteologia
vestryzakrystia
vicarpastor (kościoła anglikańskiego)
vicarageplebania (w kościele anglikańskim)
worshipnabożeństwo