WYBORY


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
ballot1. karta do głosowania 2. tajne głosowanie
ballot boxurna wyborcza
to battle for voteswalczyć o głosy
by-electionwybory uzupełniające
candidatekandydat
to cast a ballotwrzucić kartę do głosowania
Central Election CommitteeCentralna Komisja Wyborcza
election campaignkampania wyborcza
election fraudoszustwo wyborcze
electoral systemordynacja wyborcza
forthcoming electionsnadchodzące wybory
free electionwolne wybory
full resultspełne rezultaty
general electionwybory powszechne
hold an electionprzeprowadzać wybory
international observersobserwatorzy międzynarodowi
one of the candidatesjeden z kandydatów
polling stationlokal wyborczy
presidential electionwybory prezydenckie
to promise changeobiecywać zmianę/zmiany
to receive forty-two percent of the voteotrzymać 42% głosów
second round of electiondruga tura wyborów
victoryzwycięstwo
votegłos
to votegłosować
voter listlista uprawnionych do głosowania
voterwyborca
voting has been peacefulgłosowanie przebiegało spokojnie