SĄD


WYBIERZ TEMAT
Przestępczość   Wina   Sąd   Więzienie   Terroryzm   Wojsko   Wojna   Broń  
Poziom rozszerzony
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM, DOSTĘPNYM W FORMACIE PDF

Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
accusationoskarżenie
accusedoskarżony
administrative courtsąd administracyjny
appealapelacja; odwołanie
appealapelacja
to appealzłożyć apelację
assessorławnik
attorneypełnomocnik
authority of the courtpowaga sądu
bailkaucja
capital punishmentkara śmierci
civil courtsąd cywilny
compromise in a courtugoda sądowa
conciliatory courtsąd pojednawczy; sąd polubowny
to confess oneself guiltyprzyznać się do winy
to convictskazać
counsellormecenas
court actionpostępowanie sądowe
court executorkomornik sądowy
court of appealsąd apelacyjny
court-appointed curatorkurator sądowy
courtroomsala rozpraw
criminal courtsąd karny
decree absoluteprawomocne orzeczenie sądu
defenceobrona
defendantpodsądny
due lack of evidencez braku dowodów
finegrzywna
gavelmłotek (sędziego)
gowntoga
house arrestareszt domowy
I will appeal against verdictodwołam się od wyroku
impeachmentpostawienie w sta oskarżenia
to impose a finenałożyć grzywnę
injunctionnakaz sądowy
instanceinstancja
judgesędzia
juryława przysięgłych
justsprawiedliwy
justicesprawiedliwość
lawyerprawnik
letter of the lawlitera prawa
liabilityodpowiedzialność
life sentencekara dożywocia
miscarriage of justicepomyłka sądowa
mitigating circumstancesokoliczności łagodzące
on appealprzy sądzie wyższej instancji
perjurykrzywoprzysięstwo
plaintiffpowód (strona w sądzie)
power of attorneypełnomocnictwo
prerequisite for court proceedingsprzesłanka procesowa
president of the courtprezes sądu
prosecuteoskarżać
prosecutoroskarżyciel; prokurator
punishukarać
punishmentkara
to put sb under arrestnałożyć areszt na kogoś
to read out the verdictodczytać wyrok
to release on bailzwolnić za kaucją
remissionzłagodzenie wyroku
right of appealprawo do odwołania
to sentenceskazać
show trialproces pokazowy
sitting of a courtposiedzenie sądu
smart claims courtsąd rozpatrujący drobne wykroczenia
solicitoradwokat
to stand trialstawać/stanąć przed sądem
to sueskarżyć; procesować się
summons before a courtwezwanie na rozprawę sądową
Supreme CourtSąd Najwyższy
suspended jail sentencekara więzienia w zawieszeniu
test caseprecedens sądowy
the court held that...sąd stwierdził, iż...
trialproces; rozprawa
witnessświadek