WOJNA


WYBIERZ TEMAT
Przestępczość   Wina   Sąd   Więzienie   Terroryzm   Wojsko   Wojna   Broń  
Poziom rozszerzony
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM, DOSTĘPNYM W FORMACIE PDF

Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
100 of the enemy were killedzabito 100 osób z wrogiej armii
a spent bulletwystrzelony pocisk
act of aggressionakt agresji
aggressoragresor
alarmalarm
alliancesojusz
annexationaneksja; zajęcie
to armuzbroić
armisticezawieszenie broni
attackatak
bang! bang!pif-paf!
barrageogień zaporowy
barricadebarykada
battlebitwa
be in control of half of the citykontrolować połowę miasta
bloodbathrzeź
bloodshedrozlew krwi
to bombbombardować
camouflagekamuflaż
campobóz
to capitulatekapitulować; skapitulować
capitulationkapitulacja
captivejeniec
captivityniewola
chargenatarcie
civiliancywil; cywilny
columns of troops and tankskolumny żołnierzy i czołgów
comradeship of warbraterstwo broni
conflictkonflikt
counter-attackkontratak
counter-offensivekontrofensywa
deadmartwy
defeatklęska
defenceobrona
to destroyzniszczyć
destructionzniszczenie
disarmrozbroić
diversiondywersja
to drop a bombzrzucić bombę
enemywróg
to fight a rearguard actionbronić straconych pozycji
front linelinia frontu
glorychwała
guerillapartyzantka
invasioninwazja
killzabić
lossesstraty
negotiationsnegocjacje
offensiveofensywa
pitched battlezażarty bój
reconnaissancerozpoznanie; rekonesans
to regroupprzegrupować
reinforcementsposiłki (dodatkowe jednostki)
resistanceruch oporu
sabotagesabotaż
scorched earth policytaktyka spalonej ziemi
shotstrzał
strategystrategia
street battleswalki uliczne
to surrenderpoddać się
surroundedotoczony
tacticaltaktyczny
tacticstaktyka
trenchokop
trench warfarewojna okopowa
warwojna
war on attritionwojna na wyczerpanie
to withdrawnwycofywać (się)