PROBLEMY


Poziom rozszerzony
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM, DOSTĘPNYM W FORMACIE PDF

Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
a baffing problemkłopotliwy problem
a gleam of hopepromyk nadziei
a lost causeprzegrana sprawa
to ask for troubleszukać kłopotów
to bow to the inevitablegodzić się z losem; pogodzić się z losem
breach of trustnadużycie zaufania
to come to grips with a problemstawiać czoła problemowi
dilemmadylemat
to draw on sb's helpsięgać po czyjąś pomoc
to go to the badzejść na złą drogę
hardshiptrudności
he made light of the difficultieszbagatelizował trudności
he made no attempt to helpnawet nie próbował pomóc
in deep waterw poważnych tarapatach
it's all over nowjuż po wszystkim
it's beyond their capabilitiesto przerasta ich możliwości
lose one's gripstracić panowanie nad sytuacją
nobody heard his call for helpnikt nie słyszał jego wołania o pomoc
our plans have gone adriftnasze plany wzięły w łeb
to play for timegrać na zwłokę
to reassurepocieszać; dodawać otuchy
to set one's house in orderdoprowadzać swoje sprawy do ładu
she had to look after herselfmusiała sama sobie radzić
she made a mess of her lifezmarnowała sobie życie
she was a shadow of her former selfbyła cieniem samej siebie
she was begging for mercybłagała o litość
snap decisionpochopna decyzja
to take a grip of yourselfweź się w garść
teething troublespoczątkowe trudności
that's his look-outto jego problem
the beginning of the endpoczątek końca
the situation looks promisingsytuacja wygląda obiecująco
there is no call for him to worrynie ma potrzeby, żeby się martwił
there is no cause for concernnie ma powodów do obaw
there wasn't any hopenie było żadnej nadziei
things are looking upsprawy idą ku lepszemu
things look blacksprawy źle wyglądają
things went from bad to worsesytuacja się pogorszyła
this is above her headto ją przerasta
this is worse than I anticipatedjest gorzej, niż przewidywałem
tough timesciężkie czasy
we resigned all hopeporzuciliśmy wszelką nadzieję
what's the good of making a fuss?co dobrego przyniesie awantura?