PRZESTRZEŃ


WYBIERZ TEMAT
Czas   Przestrzeń   Kierunek   Ruch   Dźwięk   Kolory   Kształt   Światło   Estetyka  
Poziom rozszerzony
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013

Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
a long way apartdaleko od siebie
abovepowyżej
abyssprzepaść; głębia; otchłań
all along the roadwzdłuż całej drogi
all over the roompo całym pokoju
all over the worldna całym świecie
alongsideprzy; obok
amongwśród
anglekąt; róg narożnik
anglekąt
anywheregdzieś
anywhere in the worldgdziekolwiek na świecie
areaobszar
aroundwokół
at a depth of 5 metresna głębokości pięciu metrów
at a distance of two metresw odległości dwóch metrów
at close quartersz bliska
at the backz tyłu
backtył
backwardtylny; z tyłu; wstecz
backwardsdo tyłu; wstecz; w tył
behindza
belowponiżej
besideobok
betweenmiędzy
centreśrodek
close bytuż obok
close toblisko
cornerróg
deepgłęboki
to deepenpogłębiać; pogłębić
deeplygłęboko
depthgłębokość
distancedystans; odległość; oddalenie
distantodległy
everywherewszędzie
fardaleko
far awaydaleko
far offdaleko
for the space of a kilometrena odległość kilometra
frontprzód
good way off dobry kawał drogi stądkawał drogi stąd
heretu
here andthere tu i tam
highwysoko
horizonhoryzont
insidewewnątrz
it's not far from hereto niedaleko stąd
leftlewy
locationlokalizacja; położenie
lownisko
middleśrodek
midroadw połowie drogi
nearblisko; bliski
nearbypobliski
neighbourhoodokolica
neighbouringsąsiedni
not farniedaleko
onna
on the leftna lewo
oppositenaprzeciwko
outsidena zewnątrz
overnad
placementumiejscowienie
positionpozycja
remotenessodległość (w przestrzeni)
rightprawy
sidebok
situationpołożenie
spaceprzestrzeń
to surroundotaczać
theretam
topgóra; górna część
two kilometers acrosso szerokości dwóch kilometrów
underpod
we walked for milesszliśmy wiele mil
widthwayswszerz