MIGRACJA


poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
application for asylumpodanie o azyl
to ask for political asylumprosić o azyl
asylum campobóz dla uchodźców
asylum requestprośba o azyl
asylum seekeruchodźca
chauvinismszowinizm
colour of skinkolor skóry
deportationdeportacja
discriminationdyskryminacja
displaced personwysiedleniec
displacementwysiedlenie
to emigrateemigrować; wyemigrować
equalityrówność
ethnic cleansingczystka etniczna
ethnic groupgrupa etniczna
foreignobcy; zagraniczny
foreignercudzoziemiec
to give sb asylumudzielić komuś azylu
hatred of foreignersnienawiść wobec cudzoziemców
homesicknesstęsknota za domem
illegal immigrantnielegalny imigrant
immigration policypolityka imigracyjna
integrationintegracja
migrant boatłódź z imigrantami
to migratemigrować
migrationmigracja
minoritymniejszość
multiculturalismwielokulturowość
nationalismnacjonalizm
nationalistnacjonalista
political asylumazyl polityczny
prejudiceuprzedzenie
racerasa
racismrasizm
racistrasista
refugeeuchodźca
refugee campobóz dla uchodźców
right of asylumprawo azylu
to start a new liferozpocząć nowe życie
toleranttolerancyjny
xenophobiaksenofobia
xenophobicksenofobiczny