PIERWIASTKI


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013
POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
antimonyantymon
argonargon
arsenicarsen
astatineastat
bariumbar
berylliumberyl
bismuthbizmut
boronbor
cadmiumkadm
caesiumcez
calciumwapń
coppermiedź
fluorinefluor
galliumgal
goldzłoto
heliumhel
hydrogenwodór
iodinejod
ironżelazo
kryptonkrypton
leadołów
lithiumlit
magnesiummagnez
manganesemangan
mercuryrtęć
molybdenummolibden
neptuniumneptun
nickelnikiel
niobiumniob
nitrogenazot
osmiumosm
oxygentlen
plutoniumpluton
poloniumpolon
potassiumpotas
radiumrad
radonradon
rheniumren
rhodiumrod
rubidiumrubid
seleniumselen
siliconkrzem
silversrebro
sodiumsód
strontiumstront
sulfursiarka
tantalumtantal
tincyna
titaniumtytan
uraniumuran
vanadiumwanad
yttriumitr
zinccynk
zirconiumcyrkon