OPTYKA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
aberrationaberracja
Airy discplamka Airy'ego
angle of incidencekąt padania
astigmatismastygmatyzm
comakoma
convergencezbieżność
dioptredioptria
dispersion of lightsrozproszenie światła
distortiondystorsja
focal lengthogniskowa
focusognisko
infraredpodczerwień
laserlaser
lenssoczewka
lightświatło
magnificationpowiększenie
mirrorlustro
molar refractionrefrakcja molowa
optical powerzdolność skupiająca
opticsoptyka
optometryoptometria
phoropterforopter
prismpryzmat
raypromień świetlny
real imageobraz rzeczywisty
reflectionodbicie
reflectivitywspółczynnik odbicia
refractionrefrakcja
refractive errorametropia
Snell's lawprawo Snelliusa
telescopeteleskop
ultravioletultrafiolet
virtual imageobraz pozorny