MATEMATYKA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
absolute valuewartość bezwzględna
additiondodawanie
algorithmalgorytm
arithmeticarytmetyka
arithmetic progressionciąg arytmetyczny
basis pointpunkt bazowy
Cartesian productiloczyn kartezjański
combinatoricskombinatoryka
constantstała
digitcyfra
divisiondzielenie
equationrównanie
exponentiationpotęgowanie
factorialsilnia
five minus three equals twopięć minus trzy równa się dwa
five times three equals fifteenpięć razy trzy równa się piętnaście
fractionułamek
greatest common divisornajwiększy wspólny dzielnik
injective functionfunkcja różnowartościowa
integral equationrównanie całkowe
intersectionsekcja wspólna
linear algebraalgebra liniowa
linear functionfunkcja liniowa
logarithmlogarytm
mathematicianmatematyk
mathematicsmatematyka
multiplicationmnożenie
multiplication tabletabliczka mnożenia
natural numbersliczby naturalne
per millpromil
perfect numberliczba doskonała
prime numberliczba pierwsza
probability theoryteoria prawdopodobieństwa
productiloczyn
quadratic functionfunkcja kwadratowa
quotientiloraz
recurrence relationrównanie rekurencyjne
roundingzaokrąglanie
setzbiór
subsetpodzbiór
subtractionodejmowanie
three plus five equals eighttrzy plus pięć równa się osiem