GEOMETRIA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
acute-angled triangletrójkąt ostrokątny
anglekąt
circleokrąg
conestożek
coordinate systemukład współrzędnych
cross productiloczyn wektorowy
cubesześcian
cuboidprostopadłościan
diagonalprzekątna
differential geometrygeometria różniczkowa
egdekrawędź
geometrygeometria
internal anglekąt wewnętrzny
kitedeltoid
ovalowal
parallelismrównoległość
parallelogramrównoległobok
perimeterobwód
projective geometrygeometria rzutowa
Pythagorean theoremtwierdzenie Pitagorasa
quadrilateralczworokąt
rectangleprostokąt
right-angled triangletrójkąt prostokątny
sidebok
spherical geometrygeometria sferyczna
squarekwadrat
surface areapole powierzchni
symmetrysymetria
vertexwierzchołek
volumeobjętość