GENETYKA


Poziom rozszerzony
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
autosomeautosom
cellkomórka
cell divisionpodział komórki
cell nucleusjądro komórkowe
chromatidchromatyda
chromosomal inversioninwersja chromosomowa
chromosomechromosom
cloningklonowanie
codonkodon
crossbreedingkrzyżowanie
cytogeneticscytogenetyka
deletiondelecja
DNA replicationreplikacja DNA
DNA sequencingsekwencjonowanie DNA
gene clusterklaster genetyczny
genetic codekod genetyczny
genetic disorderchoroba genetyczna
genetic engineeringinżynieria genetyczna
genetic markermarker genetyczny
geneticsgenetyka
genomegenom
genotypegenotyp
hereditydziedziczność
heritabilityodziedziczalność
interrupted genegen podzielony
karyotypekariotyp
mutationmutacja
nucleosomenukleosom
population geneticsgenetyka populacji
prenatal diagnosisbadania prenatalne
reading frameramka odczytu
ribosomerybosom
telomeretelomer