GEOGRAFIA


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
areaobszar; teren
atmosphereatmosfera
biospherebiosfera
continentalkontynentalny
cultural landscapekrajobraz kulturowy
equatorrównik
geographygeografia
geospheregeosfera
hydrospherehydrosfera
latitudeszerokość geograficzna
litospherelitosfera
longitudedługość geograficzna
mapmapa
map projectionodwzorowanie kartograficzne
political geographygeografia polityczna
social geographygeografia społeczna
solar constantstała słoneczna
subcontinentczęść kontynentu
terrainteren
territorial waterswody terytorialne
territoryterytorium
the tropic of Cancerzwrotnik Raka
time zonestrefa czasowa
topographic mapmapa topograficzna