JEDNOSTKI MIAR I WAG


Poziom rozszerzony
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
acreakr
ampereamper
arear
barbar
barrelbaryłka
candelakandela
centimetrecentymetr
coulombkulomb
cubic metremetr sześcienny
degree Celsiusstopień Celsjusza
dessiatindziesięcina
ellłokieć
fathomsążeń
footstopa
gallongalon
hectarehektar
hertzherc
hourgodzina
inchcal
jouledżul
kelvinkelwin
kilogramkilogram
litrelitr
lumenlumen
metremetr
metric systemsystem metryczny
milemila
minuteminuta
minute of arcminuta kątowa
molemol
morgenmorga
nautical milemila morska
newtonniuton
ohmohm
ounceuncja
pascalpaskal
quintalkwintal
radianradian
secondsekunda
spanpiędź
square metremetr kwadratowy
steradiansteradian
tonnetona
unitjednostka
voltwolt
wattwat
yardjard