FINANSE


WYBIERZ TEMAT
Praca   Finanse   Giełda   Reklama   Gospodarka   Bankowość   Handel   Firma  
Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
accounting currencywaluta rozliczeniowa
accounting riskryzyko księgowe
banknote, billbanknot
circulationobieg
coinmoneta; bilon
commission-freebez prowizji
currency conversionkonwersja walutowa
currency riskryzyko walutowe
currency swapswap walutowy
currencywaluta
currency zonestrefa walutowa
denominationdenominacja
devaluationdewaluacja
dollardolar
eurozonestrefa euro
exchange officekantor
exchange ratekurs wymiany; kurs walutowy
financial marketsrynki finansowe
fixed exchange ratestały kurs walutowy
floating currencypłynny kurs walutowy
foreign currencywaluta obca
hard currencytwarda waluta
headsawers
microprintingmikrodruk
mintmennica
monetary basketkoszyk walutowy
poundfunt
reserve currencywaluta rezerwowa
rublerubel
swap kroons for euroswymienić korony estońskie na euro
Swiss francfrank szwajcarski
transaction riskryzyko transakcyjne
watermarkznak wodny
yenjen