GIEŁDA


WYBIERZ TEMAT
Praca   Finanse   Giełda   Reklama   Gospodarka   Bankowość   Handel   Firma  
Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
allotment of sharesprzydział akcji
bear marketbessa; rynek niedźwiedzia
bearer shareakcja na okaziciela
bond marketrynek obligacji
bondobligacja
bull markethossa; rynek byka
capital marketrynek kapitałowy
class of sharerodzaj akcji
commodity exchangegiełda towarowa
exchangegiełda
holderposiadacz
issuance of bondsemisja obligacji
to issue sharesemitować akcje
issueremitent
municipal bondobligacja komunalna
play the marketgrać na giełdzie
preference shareakcja uprzywilejowana
primary marketrynek pierwotny
public offeroferta publiczna
registered shareakcja imienna
secondary marketrynek wtórny
securitypapier wartościowy
shareakcja
stock exchangegiełda papierów wartościowych
stock market crashkrach giełdowy