GOSPODARKA


WYBIERZ TEMAT
Praca   Finanse   Giełda   Reklama   Gospodarka   Bankowość   Handel   Firma  
Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
balance of paymentsbilans płatniczy
budgetbudżet
consumerkonsument
consumptionkonsumpcja
creeping inflationinflacja pełzająca
debt-servicing costskoszty obsługi długu
economic crisiskryzys gospodarczy
economic growthwzrost gospodarczy
economistekonomista
economygospodarka
factors of productionczynniki produkcji
flat taxpodatek liniowy
free-market economygospodarka wolnorynkowa
galloping inflationgalopująca inflacja
goods and servicestowary i usługi
inflationinflacja
inflation ratestopa inflacji
liberalizationliberalizacja
manufacturingprodukcja
market economygospodarka rynkowa
means of productionśrodki produkcji
minimum wagepłaca minimalna
national economygospodarka narodowa
planned economygospodarka planowa
private propertywłasność prywatna
private sectorsektor prywatny
privatizationprywatyzacja
production costskoszty produkcji
public debtdług publiczny
public sectorsektor publiczny
recessionrecesja
social securityopieka społeczna
standard of livingkoszty życia
taxpodatek
tax evasionoszustwo podatkowe
taxationopodatkowanie
unemploymentbezrobocie
unemployment ratestopa bezrobocia