BANKOWOŚĆ


WYBIERZ TEMAT
Praca   Finanse   Giełda   Reklama   Gospodarka   Bankowość   Handel   Firma  
Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
accountkonto
bankbank
bank clerkurzędnik bankowy
bank statementwyciąg z konta
bankingbankowość
bearer chequeczek na okaziciela
branchoddział; filia (banku)
cash a chequezrealizować czek
cashgotówka; gotówkowy
cashpointbankomat
chequeczek
consumer creditkredyt konsumpcyjny
credit balancesaldo kredytowe
credit cardkarta kredytowa
credit conditionswarunki kredytu
credit historyhistoria kredytowa
creditkredyt
credit risk ryzyko kredytowe
creditorwierzyciel
debit cardkarta debetowa
debtdług
debtordłużnik
default interestodsetki za zwłokę
deposit accountdepozyt bankowy
financial adviserdoradca finansowy
interest ratestopa procentowa
investment bankbank inwestycyjny
investment creditkredyt inwestycyjny
letter of creditakredytywa
line of creditlinia kredytowa
liquiditypłynność finansowa
loanpożyczka
mortgagehipoteka
mortgage loankredyt hipoteczny
non-cashbezgotówkowy
online bankingbankowość internetowa
overdraftdebet
ratingrating
savings accountkonto oszczędnościowe
statement of accountwyciąg z konta
terms of paymentwarunki płatności
traveller's chequeczek podróżniczy