FIRMA


WYBIERZ TEMAT
Praca   Finanse   Giełda   Reklama   Gospodarka   Bankowość   Handel   Firma  
Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
accountancyksięgowość
accountantksięgowy
acquisitionprzejęcie
chairman of the boardprzewodniczący zarządu; prezes
close down a businesszamknąć firmę
companyspółka; firma; przedsiębiorstwo
directordyrektor; dyrektorka
dividenddywidenda
executive directordyrektor wykonawczy
general meetingwalne zgromadzenie
initial capitalkapitał założycielski
invoicefaktura
joint stock companyspółka akcyjna
ledgerksięga przychodów i rozchodów
limited companyspółka kapitałowa
limited liability companyspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
marketing departmentdział marketingu
mergerfuzja
ownerwłaściciel
planning departmentdział planowania
proprietorwłaściciel
sales departmentdział sprzedaży
sales managerdyrektor handlowy
share capitalkapitał akcyjny
shareholderudziałowiec; akcjonariusz
stock capitalkapitał zakładowy
the board of directorszarząd
to up a businesszałożyć firmę