PRZYRODA


WYBIERZ TEMAT
Ekologia   Krajobraz   Pogoda   Ptaki   Ssaki   Zwierzęta gospodarskie   Rośliny   Rolnictwo  


Tematy związane z przyrodą. Opracowania czysto przyrodnicze, jak i tematy luźno związane z tym zagadnieniem. Słownictwo na poziomie podstawowym.

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


SPIS TREŚCI
1. Ekologia (57 słówek)
2. Krajobraz (46 słówek)
3. Pogoda (50 słówek)
4. Ptaki (39 słówek)
5. Ssaki (44 słówka)
6. Zwierzęta gospodarskie (70 słówek)
7. Rośliny (36 słówek)
8. Rolnictwo (42 słówka)